Administratief medewerker

Standplaats:
Leiden
Startdatum:
12.04.2018
Einddatum:
31.12.2018
Maximaal tarief:
€ 39.00
Uren per week:
32

De Omgevingsdienst voert voor een aantal deelnemers taken op het gebied van duurzaamheid uit. Hieronder valt onder andere het opstellen van verordeningen die het kader vormen voor de uitvoering van het stimuleringsbeleid duurzaamheid door middel van subsidieverlening en duurzaamheidsleningen. Na vaststelling van de verordening door de betrokken gemeenteraden verricht de Omgevingsdienst alle noodzakelijke ondersteunende werkzaamheden voor de gemeenten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de feitelijke maatregelen. Naast deze regelingen worden er projecten uitgevoerd waarbij energiescans door een externe bedrijven worden uitgevoerd. De persoon die gezocht zal zich bezighouden met het proces rondom het verstrekken van duurzaamheidssubsidies, leningen en energiescans en waar nodig aanvullende taken om de projectleider te ondersteunen. 

Taken algemeen
- Afhandelen van aanvragen duurzaamheidssubsidies, -leningen en verzoeken voor energiescans. 
- Optioneel; de projectleider ondersteunen waar nodig.

Taken specifiek
- Vraagbaak per telefoon en email voor vragen over regelingen en aanvraagproces;
- Inboeken aanvraag en inhoudelijke beoordeling op basis van verordening en de aanwezige handleidingen;
- Afhandelen van verzoeken om de aanvraag aan te vullen;
- Toekenning/toewijzing versturen;
- Weigering/buiten behandeling stelling versturen (altijd na telefonisch overleg);
- Vraagbaak per telefoon en email voor vragen over regeling en gereedmeldingproces;
- Inboeken gereedmelding en inhoudelijke beoordeling op basis van verordening en aanwezige handleidingen;
- Afhandelen of verzoeken om de aanvraag aan te vullen;
- Vaststelling versturen.
 
Je bent de juiste kandidaat als je communicatief, commercieel en sociaalvaardig bent. En die vaardigheden hebt ingezet voor activiteiten naast je studie tijdens stages, bij studie- of studenten- of sportverenigingen. Voor deze vacature zijn de vaardigheden belangrijker dan dat je kennis en ervaring hebt op deze functie.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten