Adviseur informatievoorziening/ projectleider

Standplaats:
Leiden
Startdatum:
01.04.2019
Einddatum:
31.12.2019
Maximaal tarief:
€ 130.00
Uren per week:
12

De Omgevingsdienst West-Holland staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen we door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. We nemen milieubeschikkingen namens gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden.
 
De Omgevingsdienst West-Holland werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

De Omgevingsdienst heeft een aanbestedingsprocedure doorlopen voor een nieuw zaaksysteem. Inmiddels is de aanbesteding voor de levering, inrichting en het beheer en onderhoud van een VTH applicatie in combinatie met een zaaksysteem afgerond. Momenteel is de contractfase in gang gezet. De planning is dat vanaf 1 maart 2019 de implementatie van start gaat.
 
Aanleiding
De ODWH is in het voorjaar van 2018 gestart met een aanbesteding voor de levering, inrichting en het beheer en onderhoud van een VTH applicatie in combinatie met een Zaaksysteem. Inmiddels is er definitief gegund aan Genetics B.V. met hun oplossing PowerBrowser en PowerMobiel. De implementatie gaat van start per 1 maart 2019.
 
Situatieschets
Voor het opstellen van de documentatie voor de aanbesteding is naar voren gekomen dat de ODWH een geschiedenis heeft met het werken met ICT en systemen op het gebied VTH, Zaakgericht werken, etc. Uit gesprekken met de clusters is vooral naar voren gekomen dat de huidige systemen de processen niet goed ondersteunen en dat de werking van zowel processen als procedures zeer inefficiënt verloopt.
 
Vanaf medio 2017 is er een afdeling Informatiemanagement opgericht om de inhaalslag te maken op het gebied van informatiebeveiliging, de aanbesteding voor VTH en het Zaaksysteem en allerhande items op het gebied van informatievoorziening (zoals geografische toepassingen in een GIS). Een van de doelstellingen is ook het op orde brengen van de kwaliteit van data, sjablonen, zaaktypen (ZTC), producten en diensten (PDC) en koppelingen teneinde de complexiteit, de verstoringen en het beheer te verminderen.
 
De ODWH heeft als ambitie om een gedegen start te maken met de invoering van de nieuwe VTH applicatie en het zaaksysteem. De ODWH wil daarom op een aantal onderwerpen geadviseerd worden teneinde een goede invoering te garanderen.
 
Vraag
De ODWH heeft daarom behoefte aan een projectleider/adviseur om de adviestaak op zich te nemen, in het plannen, uit te voeren en te voltooien.
De volgende thema's binnen de ODWH zijn sterk van invloed op een goede implementatie van de VTH applicatie en het zaaksysteem. Dit betreft de volgende thema’s:

 1. Contactpersoon tussen ODWH en Genetics op projectniveau;

 2. Sturing en advisering op voortgang, interventies, escalaties, etc.;

 3. Uitgangspunten voor proces- en systeeminrichting bepalen (PvA);

 4. Conventie van processen opstellen (wie doet wat, waar, en hoe);

 5. Keuzes adviseren voor de aanpak en methode van implementatie;

 6. Coördinatie en vaststellen op plannen van alle deelprojecten;

 7. Adviseren op relaties met de volgende aanverwante activiteiten:

 • Producten- en dienstencatalogus (PDC);

 • Zaaktypecatalogus (ZTC) conform landelijk standaarden;

 • Sjablonen opleveren (reductie van sjablonen voor brieven);

 • Informatiebeveiliging (invoeren autorisaties en rechtenstructuren);

 • Verbeteren datakwaliteit (0-meting) ter voorbereiding op migratie.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten