Handhavingsjurist

Standplaats:
Leiden
Startdatum:
01.09.2019
Einddatum:
01.01.2020
Maximaal tarief:
€ 70.00
Uren per week:
36

DOEL VAN HET PROGRAMMA  
Het programma Bouwen heeft tot doel ervoor te zorgen dat bedrijven en particulieren op het gebied van bouwen zich houden aan wet- en regelgeving. Het programma zet hiertoe verschillende controle, toezicht en handhavingsinstrumenten in.
  
DOEL VAN DE FUNCTIE 
Behandelen van juridische milieuaangelegenheden o.a. beschikkingen, vergunningen, ontheffingen e.d. Behandelen van bezwaar- en beroepschriften en klachten. Daarnaast een bijdrage leveren aan het juridisch beleid. Het ondersteunen van medewerkers bij juridische trajecten en daarbij begeleiding verlenen.
 
POSITIE 
Legt verantwoording af aan de programmamanager Bouwen.
Draagt op juridisch vlak zorg voor beschikkingen, bezwaar- en beroepsschriften en klachten en voorkomende werkzaamheden en verstrekt informatie hierover.
 
De aard van de interne en externe contacten varieert van informatief tot overtuigen. Hierbij is soms sprake van kritisch tegenspel. Het gaat enerzijds om het verstrekken van informatie over procedures en termijnen e.d. en anderzijds over het verkrijgen van begrip. Bij het vertegenwoordigen van de Omgevingsdienst West-Hollland gaat het om overtuigen van anderen.


Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn hoofd- en richtlijnen en wet- en regelgeving (zoals milieuwetgeving) als uitgangspunten voorhanden. 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten